Ugentlig fridøgn

Indenfor reglerne om fridøgn findes der både en bekendtgørelse samt en vejledning

Du skal have 24 timers fri inden for 7 døgn. De 24 timers fri begynder først efter 11 timers hvile.

Det betyder, at du skal have i alt 11+24 = 35 arbejdsfrie timer inden for 7 døgn.

Overtrædelse kan medføre strafDen der lader arbejde udføre i strid med regler om 11 timers hvile og ugentligt fridøgn, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører arbejde i strid med lovens kapitel 9, straffes med bøde eller fængsel ind til 1 år. Anmeldelse til Politi og Arbejdstilsyn kan ske gennem VSL. 

Er du i tvivl om din arbejdsgiver overholder loven, kan du altid få svar på spørgsmål om hviletidsbestemmelser så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller VSL på  36 14 11 11

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her