Arbejdsulykke

Definition af en arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører fysisk eller psykisk skade. Hændelsen skal være pludselig, eller en påvirkningen har varet højst 5 dage.

Alt inden for 5 dage betegnes som en ulykke, alle skader ud over 5 dage er en erhvervssygdom.

For at forklare de højst 5 dage skal du se lidt nærmere på den aktuelle hændelse. Et eksempel kunne være hvis du fra mandag til fredag ødelægger din ryg på tunge løft er det en ulykke, mens hvis skaden er sket over en længere periode, betegnes det som en erhvervssygdom.  

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af dit arbejde, eller de forhold det er foregået under. Der skal med andre ord være sammenhæng mellem dit arbejde og årsagen til skaden. Arbejdsskadeloven gælder som hovedregel ikke, når du har fri, eller er på vej til og fra arbejde.

Som udgangspunkt er du ikke dækket af lov om arbejdsskadesikring til og fra arbejde. Det kræver dog en mere konkret vurdering.

Vil du vide lidt mere om de undtagelserne vi kender på tidligere skader kan du kontakte VSL på 3614 1111

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her