Erhvervsevnetab

Tab af erhvervsevne betyder,

at en arbejdsskade har forringet dine muligheder for at tjene penge ved at arbejde.

Erstatning ved erhvervsevnetab.

Arbejdsskadeloven giver dig ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du har tabt mindst 15% af din erhvervsevne, efter en arbejdsskade. Erstatningen for tab af erhvervsevne bliver beregnet ud fra din evne til at tjene penge på skadestidspunktet.

Arbejdsskadestyrelsens beregning laves ud fra den årsløn, du havde før en arbejdsskade. Der ses også på, hvad du har mulighed for at tjene i en anden type job. Loven siger dog, at der skal lægges vægt på din alder og uddannelsesmæssige baggrund.

Er dit erhvervsevne tab mindre end 50%, udbetales beløbet som engangserstatning. Erhvervsevnetab over 50% udbetales løbende hver måned. Dog har du mulighed for at få beløbet op til de første 50% udbetalt på én gang.

Erstatninger efter Arbejdsskadeloven er kreditor beskyttet. Det betyder, at hverken din bank eller staten kan røre ved dine erstatningspenge, selvom du skylder penge. Kreditorbeskyttelsen gælder kun, hvis du får beløbet er indsat på en særskilt konto til formålet.

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her