Hvem køre din sag

Kommer du til skade på dit job, så kan VSL køre din arbejdsskadesag. Ønsker du vores hjælp skal du blot udfylde en fuldmagt. Fuldmagten kan du få hos VSL.  Når den er registreret hos Arbejdsskadestyrelsen, kan vi udtale os i din sag og se alle sagsakter.

VSL vil også modtage den samme elektroniske post fra Arbejdsskadestyrelsen, som du selv vil få i din e-boks. På den måde sikre vi os, at du ikke glemmer en speciallægeundersøgelse eller et spørgeskema der skal svares på. Der er vigtige svarfrister som skal overholdes.

VSL har også mulighed for at henvise dig til de Arbejdsmedicinske klinikker.

VSL samarbejder i arbejdsskadesager med Serviceforbundets socialrådgivere.

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her