Klage

Du kan klage over alle Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.

Det skal ske inden for 4 uger efter en afgørelse er truffet. Det er Ankestyrelsen der behandler din klage.

Arbejdsgiveren eller dit forsikringsselskab kan også klage over afgørelsen i din arbejdsskadesag, både i forhold til den blev anerkendt eller over din erstatning. VSL har også ret til at klage på dine vegne.

Alle klager behandles af Ankestyrelsen.