Mén grad

Definitionen af en mén grad.

Mén grad er et udtryk for de ulemper i din personlige livsførelse, som en skade har medført. Graden af varigt mén fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de ulemper, som skaden betyder for dig.

Tilkendelse af mén grad

Arbejdsskadeloven er udgangspunktet for godtgørelsen af varig mén, efter anerkendt arbejdsskade. Her kan du med musen trykke på menneske kroppen og f.eks. se hvor stor en mén grad det er, at miste en arm.

Vær opmærksom på, at mén grader under 5% ikke udløser nogen godtgørelse fra arbejdsskade systemet.

Undersøg altid, om du selv skulle have en ulykkes forsikring der dækker.