Arbejdsstedets indretning

Der findes to sæt regler for arbejdsstedets indretning og velfærdsforanstaltninger.

Arbejder du på skiftende arbejdssteder.Så skal arbejdsgiveren sørge for, at du under arbejdet har adgang til:

Toilet

Håndvask

Spiseplads (hvis der holdes spisepauser)

Forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele

Omklædning (hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning)

Tørring af arbejdstøjet (hvis arbejdet medfører, at tøjet bliver vådt)

Brusebad og

Omklædning med adskilt opbevaring af gang- og arbejdstøj (hvis arbejdet indebærer særlige påvirkninger i form af stærk tilsmudsning, smittefare mv.).                

Arbejder du på et fast arbejdssted.stilles der langt højere krav. Er du i tvivl om hvilke regler du er omfattet af, så kontakt VSL 36141111

Regler for faste arbejdssteder er meget detaljerede og beskrives bedst i Arbejdstilsynets vejledning om velfærdsforanstaltninger og i Arbejdstilsynets vejledning om faste arbejdssteders indretning

Husk at vejledningerne beskriver hvordan loven skal forstås og efterleves. Det er ikke noget din arbejdsgiver kan vælge, ikke at følge. Din arbejdsgiver kan godt sikre arbejdsmiljøet på anden måde, men det skal mindst have tilsvarende niveau, som lovens vejledninger.

 

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her