Skæmarbejde

Skærmarbejde forekommer oftest på vagt- og kontrolcentraler, men er efterhånden meget udbredt i port funktioner, butiksovervågning, på større virksomheder og indkøbscentre.

VSL får ofte spørgsmålet: ”Har jeg krav på 10 skærmfrie minutter i timen, ved overvågningsarbejde i f.eks. en kontrolcentral?”. Svaret er desværre ikke helt så enkelt.

Det nærmeste vi kommer pauser foran skærme er i Arbejdstilsynets vejledning under afsnit 3.1

”Ved en del skærmarbejde, kan der arbejdes 1-2 timer uden ophold. Andre former for skærmarbejde kan være så intensivt, at der er behov for hyppigere afbrydelser i form af variationer og pauser”

Det er altså intensiteten af arbejdet, der afgør hvor ofte du skal være skærmfri. Får du nogle af de symptomer der nævnes i AT-vejledningen, har du nok siddet for længe. Husk også, at du har krav på skærmbriller betalt af din arbejdsgiver.

 

VSL anbefaler LED monitorer med lav strålevarme, specielt bygget til overvågning. I dag kan lysstyrken på de fleste skærme sænkes om natten, hvor det er sundest at undgå for meget lys.

 

Selvom branchevejledningen om overvågningsarbejde har eksisteret i en del år, så har problemerne ved overvågnings og skærmarbejde ikke ændret sig meget.

 

Banchemiljøområdet service - tjenesteydelser - også kaldt BAR Service kan give dig lidt flere informationer om farer ved overvågningsarbejdet samt gode råd til, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges.

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her