Standsning af arbejde

Arbejdstilsynet kan med øjeblikkelig virkning standse arbejdet i en virksomhed, hvor der er overhængende fare for at miste liv og førlighed.

Det står Arbejdsmiljøloven:

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 1 og 2, kan tilkendes en godtgørelse.

Der findes også nogle fagretslige principper i forbindelse med trusseler mod liv, ære og velfærd.

Hvis en medarbejders liv, ære eller velfærd er truet, kan medarbejderen nedlægge arbejdet. Her skal arbejdsgiveren betale løn for de perioder, hvor medarbejderne med gyldig grund har nedlagt arbejdet.

Medarbejderen skal kunne bevise, at:

Livs- eller helbredsrisikoen var reel og at medarbejderen var i god tro. Ellers risikerer medarbejderen at blive dømt for en overtrædelse af fredspligten.

En medarbejder kan også standse arbejdet, hvis personen føler sin ære krænket. Det kan for eksempel være, hvis arbejdsgiveren fremsætter meget grove og nedsættende udtalelser. Begrebet ære er relativt og meget forskelligt fra område til område.

Kontakt altid din tillidsrepræsentant og din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du overvejer at nedlægge arbejdet. VSL anbefaler også du også kontakter os på 3614 1111. Det kan have konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

VSL anbefaler


Brug din sunde fornuft. Er du f.eks. ved at falde i søvn bag rattet i en tjenestebil, så kør ind til siden. Din arbejdsgiver er lige så interesseret i at undgå materielle såvel som personskader, som du og din familie er.

 

 

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her