Lov om APV

Kravet om arbejdspladsvurdering blev indført i dansk lovgivning i 1992 bl.a. for at gennemføre EU direktiv  om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

Det lovmæssige grundlag for arbejdspladsvurderingerne, kan læses i bekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet.

Alle arbejdsgivere har siden udgangen af år 2000 været omfattet af kravet om at udarbejde arbejdspladsvurdering.

I 2015 blev frivilligt arbejde undtaget fra kravet om APV og arbejdsmiljøorganisation.

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her