Barn syg

VSLs overenskomster giver dig ret til, at blive hjemme til pasning af barnets 1. sygedag. Overenskomsten sikrer også løn.

Formålet med barnets 1. sygedag er, at det skal være muligt for forældrene, at finde pasning til barnet. Derfor kan arbejdsgiveren godt forvente, at når pasningsproblemet er løst, så møder du ind til de resterende timer af din vagt.

Der kan ikke afholdes to gange barns 1. første sygedag i samme sygdomsperiode. Altså, hvis mor afholder barns 1.sygedag, så kan far ikke tage barn 1. sygedag dagen efter.

Hvis barnet bliver syg på en fridag, kan forældre ikke benytte sig at barnets 1 sygedag, idet det betyder du kun kan holde fri på den første kalenderdag dit barn er sygt.

Enkle overenskomster giver ret til barnets 2. sygedag.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, afhænger muligheden for barns 1. sygedag samt betalingen af denne, af hvad der står i personalepolitikken eller i din ansættelseskontrakt.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller VSL  på 36 14 11 11 hvis du er i tvivl om hvilke regler der gælder for dig.

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her