Pension.dk

PensionDanmark er med over 660.000 medlemmer Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab. Selskabet betaler udbytte til aktionærerne, så hele overskuddet går til medlemmerne.

PensionDanmark er ejet af de overenskomstparter, som har valgt PensionDanmark som pensionsleverandør for de kollektivt aftalte arbejdsmarkedspensioner.

Siden de første indbetalinger i 1993 er formuen pr. 1. januar 2014 vokset til over 170 mia. kr., og i 2017 vil den passere 200 mia. kr.

Pensionsordningen i PensionDanmark er med til at sikre medlemmerne og deres familie økonomisk – både i arbejdslivet og i pensionsalderen. Opsparingen fordeles til løbende livsvarig alderspension samt opsparing til ratepension. Medlemmerne får forrentet deres opsparing med det opnåede markedsafkast på PensionDanmarks investeringer. Medlemmerne kan også vælge selv at investere deres opsparing.

Pensionsordningen indeholder også forsikringer, der dækker medlemmerne ved førtidspension, visse kritiske sygdomme og de efterladte ved dødsfald inden pensionsalderen. Det er muligt for medlemmerne at tilpasse beløbet på forsikringerne, så de passer til den enkeltes behov.

Over 200.000 medlemmer er desuden omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning, der giver adgang til tværfaglig behandling på 120 sundhedscentre i Danmark, telefonrådgivning og hurtig diagnose.

PensionDanmark administrerer endvidere 16 uddannelsesfonde. De fleste overenskomster giver medlemmerne ret til op til 14 dages selvvalgt efteruddannelse om året. I 2014 blev der udbetalt 75 mio. kr. til medlemmernes efteruddannelse.


Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her