Plejeorlov

Hvis du har et familiemedlem, eller en nær ven, der er handicappet  eller som er meget syg eller dødende, kan du i mange tilfælde søge kommunen om plejeorlov. 

Plejeorlov søges i den kommune plejeorloven skal afholdes i. Du kan søge på borger.dk

Du kan enten holde plejeorlov i dit eget hjem, eller i vedkommens hjem.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt fra kommunes side. Du kan læse lidt mere på reference link: serviceloven.dk

Dit fravær fra arbejdet skal aftales med arbejdsgiveren, men arbejdsgiveren kan ikke nægte dig denne ret.  

Er du i job har du ret til løn under plejeorloven. Din arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen svarende til størrelsen på vederlaget. Du kan ikke have 2 indtægter på samme tid.

Din løn for pasning er et fast månedligt beløb. Du ansættes i op til 6 måneder, men perioden kan aftales til at være opdelt. Ansættelsen til pasning kan kun ske en gang.

Har du spørgsmål skal du kontakte din kommune.