Plejeorlov

Hvis du har et familiemedlem, eller en nær ven, der er handicappet  eller som er meget syg eller dødende, kan du i mange tilfælde søge kommunen om plejeorlov. 

Plejeorlov søges i den kommune plejeorloven skal afholdes i. Du kan søge på borger.dk

Du kan enten holde plejeorlov i dit eget hjem, eller i vedkommens hjem.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt fra kommunes side. Du kan læse lidt mere på reference link: serviceloven.dk

Dit fravær fra arbejdet skal aftales med arbejdsgiveren, men arbejdsgiveren kan ikke nægte dig denne ret.  

Er du i job har du ret til løn under plejeorloven. Din arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen svarende til størrelsen på vederlaget. Du kan ikke have 2 indtægter på samme tid.

Din løn for pasning er et fast månedligt beløb. Du ansættes i op til 6 måneder, men perioden kan aftales til at være opdelt. Ansættelsen til pasning kan kun ske en gang.

Har du spørgsmål skal du kontakte din kommune.

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her