Supplerende dagpenge

Job på nedsat tid, kan være en god måde at få foden inden for på arbejdsmarkedet.

Hvor længe kan du få supplerende dagpenge?

Når du arbejder på nedsat tid, kan du få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for 104 uger.

Det er kun uger, hvor du både har haft arbejde og fået udbetalt dagpenge der tæller som en uge med supplerende dagpenge. Uger, hvor du ikke har haft arbejde, holdt ferie eller været syg i mere end 29,6 time pr. uge, tæller ikke med.

Krav for at få supplerende dagpenge.

Mens du får supplerende dagpenge, skal du stadig leve op til de samme krav om rådighed, som hvis du var fuldt ledig. Altså skal du være registreret som fuldtidsjobsøgende på Jobcenteret.

Du skal kunne sige dit deltidsjob op med et varsel på én dag

Hvornår skal A-kassen have frigørelsesattesten?

Det er dit ansvar, at A-kassen får frigørelsesattesten senest 5 uger efter, du er startet i arbejde. Hvis de får den senere, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, de får attesten.

Det er vigtigt, at A-kassen får en kopi af din ansættelseskontrakt. Står det i din ansættelseskontrakt, at du kan sige jobbet op med én dags varsel behøver vi ikke, at få en frigørelsesattest.

Hvis du ikke har fået din ansættelseskontrakt endnu, kan vi  bruge en erklæring fra din arbejdsgiver om de vilkår din ansættelse har.

Det kan du få i supplerende dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge for forskellen mellem din arbejdstid i ugen og 37 timer. Du kan dog ikke få supplerende dagpenge for under 7,4 timer i en uge.

Dagpengene udbetaler A-kassen med den dagpengesats vi beregner på baggrund af din indtægt fra dit hidtidige arbejde. Du skal derfor være opmærksom på, at de kan komme i den situation, at de skal beregne en sats på baggrund af deltidsjobbet, hvis du i gennemsnit har over 24,61 timer om ugen.

Når din ret til supplerende dagpenge udløber

Når din ret til dagpenge udløber på grund af 30-ugers-begrænsningen, har du mulighed for at fortsætte dit arbejde på nedsat tid uden at få supplerende dagpenge.

Du kan også sige arbejdet op og igen få dagpenge for 37 timer om ugen. Hvis du opsiger arbejdet i forbindelse med, at din ret til supplerende dagpenge ophører, får du nemlig ikke karantæne.

Men du skal huske at sige arbejdet op med det varsel, som fremgår af overenskomsten, funktionærloven eller din ansættelseskontrakt.

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her