Uenighedsreferat

Lokal referater / uenigheds- og enighedsreferater

 

Hvis du og din tillidsrepræsentant har været til et møde i firmaet, er det vigtigt at der bliver skrevet et referat af mødet. Mundtlige aftaler holder i princippet lige så godt som skriftlige aftaler, MEN de er meget svære/umulige at bevise.

 

Hvad skal referatet indeholde:

 

Et referat skal indeholde:

 

  • Hvem deltog i mødet
  • Kort beskrivelse af sagens indhold
  • Hvad er der opnået enighed om
  • Hvad er der ikke opnået enighed om

 

Hvis der ikke er opnået enighed, og tillidsrepræsentanten gerne vil have VSL til at tage sagen, så er det vigtigt at der i referatet står:

 

at ”tillidsrepræsentanten tager forbehold for, at videregive sagen til fagretlig behandling i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening”

 

Referatet skal underskrives

 

Hvornår skal referatet skrives.

 

Det mest praktiske er, at referatet skrives inden mødet sluttes. Grunden til det er at alle er tilstede, og alle skal være enige om ordlyden i referatet.

 

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her