Valg af tillidsrepræsentant

Grundlæggende er en tillidsrepræsentant valgt af sine kollegaer til at være deres talsmand over for arbejdsgiveren. Samtidig er tillidsrepræsentanten fagforeningens repræsentant og er forpligtet til at udfører de beslutninger, der træffes af den faglige organisation.

I overenskomsterne står der, at tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige arbejdere, der er omfattet af den pågældende overenskomst for området.

For at blive valgt som tillidsrepræsentant skal du være medlem af VSL, da der er VSL der har overenskomsten. En uorganiseret kan naturligvis ikke vælges.

Oftest stilles der et krav i overenskomsterne om en anciennitet på et år for at være valgbar.

Valgperioden er noget arbejderne bestemmer selv. Hvis der findes en faglig klub på arbejdspladsen, så er tillidsrepræsentanten formand for klubben. Klubbens vedtægter beskriver valgperioden.  

Det er VSL der godkender valget af tillidsrepræsentanten. Arbejdsgiveren har som hovedregel en indsigelsesret, som skal benyttes ret hurtig efter valget. En indsigelse mod et valg af en tillidsrepræsentant skal behandles fagretligt. Det er arbejdsgiveren der har den fulde bevisbyrde, for hvorfor tillidsrepræsentanten ikke opfylder kravene for valg.

Tillidsrepræsentantens opgaver kan blandt andet omfatte følgende:

 • Lønforhandlinger – herunder ligelønsspørgsmål
 • Ansættelses- og afskedigelsesspørgsmål
 • Personalepolitik
 • Inddrages i forbindelse med ny teknologi
 • Miljøforhold
 • Udliciteringsproblemer
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Ligestilling politik
 • Kommunikation og forhandling med kollegerne, med andre tillidsvalgte, med VSL og med virksomhedens ledelse.
 • Kollegernes talsmand overfor arbejdsgiveren
 • Arbejde for at fremme gode arbejdsforhold
 • Formidle samarbejde mellem virksomheden og medarbejderne.
 • Efteruddannelse
 • Seniorpolitik

Tillidsrepræsentanten har pligt til at underrette VSL når der opstår en faglig uoverensstemmelse, som ikke kan løses ved forhandling med arbejdsgiveren.

Som nyvalgt tillidsrepræsentant kommer du på uddannelse i det faglige system. Her lærer du lærer blandt overenskomsten og samarbejdsaftalen at kende, og får kendskab til de love og aftaler, som gælder for arbejdsmarkedet.

Din evne til samarbejde og forhandling vil blive sat på mange prøver - men husk altid, at du har et netværk, du kan trække på. Gennem samarbejde og indflydelse påvirker du virksomhedens udvikling og fremtid, til gavn for kollegerne. Ved at løse konflikter og uenigheder imellem kollegerne og arbejdsgiveren og kollegerne i mellem, opnår du resultater til gavn for alle.

VSL hjælper dig i forbindelse med nye kolleger på din arbejdsplads bliver medlem af fagforeningen. Det er også i VSL, du kan få støtte, råd og vejledning til at klare de mange opgaver på arbejdspladsen. Som for eksempel at sikre, at jeres overenskomst bliver overholdt.

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her