Fratrædelsesgodtgørelse

Hvem har krav på fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis du er ansat som funktionær eller hvis fratrædelsesgodtgørelse er indskrevet i din overenskomst eller i din ansættelseskontrakt, så har du krav på fratrædelsesgodtgørelse i to situationer, nemlig ved fratræden efter 12 eller 17 års anciennitet.

Fratrædelsesgodtgørelsen udgøre 1 eller 3 måneders løn, ved henholdsvis 12 eller 17 års beskæftigelse på fratrædelsestidspunktet.

Retten til godtgørelse.

Retten til fratrædelsesgodtgørelsen er udelukkende afhængig af, om du opfylder bestemmelsens grundlæggende betingelser om opsigelse og anciennitet.
Godtgørelsen gives som en anerkendelse for lang og tro tjeneste eller en kompenserende betaling i situationer, hvor du opsiges efter at have arbejdet i samme virksomhed gennem mange år.
Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her