Fritstilling

Fritstilling og suspension

Hvis din arbejdsgiver ikke længere har brug for din arbejdskraft,  og du bliver opsagt, så kan din arbejdsgiver vælge, at:

  • Du skal arbejde hele din opsigelsesperiode
  • At fritstille dig
  • At suspendere dig.

En fritstilling betyder, at du ikke længere skal møde på arbejde.

En suspension betyder, at du skal møde i det omfang, der er brug for din arbejdskraft.

Uanset om der er tale om en fritstilling eller en suspension, er det afgørende vigtigt at vilkårene er beskrevet.

Som udgangspunkt har du krav på almindelig løn og tillæg i hele perioden.

HUSK altid at have din tillidsrepræsentant eller VSL med inde over sådanne forhold.

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her