Tro- og loveerklæring

I mange firmaer, specielt på det private vagtområde, er det helt almindeligt med en tro- og loveerklæring.

 

En tro- og loveerklæring skal ofte være arbejdsgiveren i hænde senest på din 4. sygedag. I nogle firmaer er det OK at sende en mail med en tro- og loveerklæring.

 

Erklæringen skal indeholde:

 

Dit navn og cpr nummer    

Du skriver hvilken dato du har været sygemeldt fra.

 

Årsagen til fraværet - skal oplyses:

 

Almindelig sygdom,

Barn syg eller

Arbejdsskade (husk at dette skal anmeldes til din arbejdsmiljørepræsentant)

 

Til sidst skal du skrive aktuel dato og din underskrift.

 

 

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her