Social dumping

Hvad er social dumping?

Social dumping betyder, at de ansatte har dårligere løn- og arbejdsvilkår. Resultatet af det, er en unfair konkurrence for det danske erhvervsliv.Der findes ikke en entydig definition af begrebet ’social dumping’. Normalt bruges begrebet social dumping om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau på det enkelte overenskomstområde.VSL oplever også, at danske medarbejdere ansat i danske firmaer, er udsat for social dumping. Hvis for eksempel du er ansat i et firma, hvor der ikke er overenskomst eller hvor arbejdsgiveren har valgt at have overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening. I begge tilfælde vil lønnen ligge under det som VSLs overenskomster tilbyder.Det er som udgangspunkt arbejdsmarkedets parter, som kan vurdere, om vilkårene for lønmodtagere er i overensstemmelse med overenskomsten. Social dumping bruges også om situationer på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark, uden at leve op til danske love og regler om fx SKAT, arbejdsmiljø eller social sikring. Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her