VSL Generalforsamling
Foto: Lars-Ole Nejstgaard
21. februar 2019

Generalforsamling

Generalforsamling i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening

Medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening indkaldes hermed, i henhold til vedtægtens § 4, stk. 1 og 2, til ordinær generalforsamling:


Mandag den 29. april 2019 klokken 15:00 i Serviceforbundets kantine, Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Kassereren fremlægger:
  1. Årsrapporten for 2018
  2. Budget for 2019
 6. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, ifølge vedtægtens § 4, stk. 8, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2019
 8. Valg

Spisning:
Efter generalforsamlingen byder vi på et måltid mad. 

Hvis dette har din interesse, bedes du, senest den 17. april kl. 12, meddele, om du har lyst til at deltage. 

Du melder dig til ved at sende en mail til vsl@forbundet.dk. Husk at skrive ”Generalforsamling” i emnefeltet.

Rejsegodtgørelse: 
Medlemmer, der har bopæl udenfor det Storkøbenhavnske område, kan få dækket rejseomkostninger svarende til taksten for billigste offentlige transportmiddel.

P.b.v.
Peter Jørgensen
Formand


2019

Vigtige nyheder

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Læs mere her