VSL Generalforsamling
Foto: Lars-Ole Nejstgaard
27 dage siden

Generalforsamling

Generalforsamling i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening.

Medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening indkaldes her¬med i henhold til vedtægtens § 4 stk. 1 og 2, til ordinær generalforsamling:

Mandag den 29. april 2019 klokken 15:00
i Serviceforbundets kantine Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Kassereren fremlægger:
  1. Årsrapporten for 2018
  2. Budget for 2019
 6. Indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, ifølge vedtægtens § 4 stk. 8, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2019
 8. Valg

Spisning:
Efter generalforsamlingen byder vi på et måltid mad. 

Hvis dette har din interesse, bedes du, senest den 17. april kl 12, meddele om du har lyst til at deltage. 

Du melder dig til ved at sende en mail til vsl@forbundet.dk. Husk at skrive ”Generalforsamling” i emnefeltet.

Rejsegodtgørelse: 
Medlemmer, der har bopæl udenfor det Storkøbenhavnske område, kan få dækket rejseom¬kostnin-ger svarende til taksten for billigste offentlige transportmiddel.

P.b.v.
Peter Jørgensen
Formand


Vigtige nyheder

VSL skaffer 110.000 kroner til fyret medlem

En arbejdsgiver kan ikke fyre en medarbejder, der venter barn. Det står klart for et større vagtfirma, der er blevet tvunget til at punge ud med...

Læs mere her