Har du fået ny arbejdsgiver og har du stadig det samme job?
Foto: Shutterstock
15. august 2019

Ny arbejdsgiver, men samme job

1. oktober skifter nogle medlemmer arbejdsgiver, når ISS skal levere de samlede serviceydelser til de 22 statslige institutioner. Faglig sekretær Conni Lorentsen har været i kontakt med samtlige berørte medlemmer for at mindske utrygheden og give klar besked. De berørte får som udgangspunkt ikke forringet deres arbejdsvilkår.

Den tidligere regering har oprettet en fælles enhed, placeret i Bygningsstyrelsen, der skal indkøbe, udbyde og styre de statslige serviceydelser. Den kaldes Statens Facility Management Enhed (SFME). Det skulle frigive op til 300 millioner kroner og øge kvaliteten. Det lyder umiddelbart meget godt.

Mindre godt er det, at de faglige organisationer ikke har været inddraget i drøftelserne af medarbejdernes vilkår. Trods ihærdige forsøg fra VSL og OAO (Offentligt ansattes organisationer) på at blive taget med på råd, har hele processen nærmest været mørkelagt. Meget mærkeligt og utilfredsstillende, mener faglig sekretær Conni Lorentsen og Niels Bundgaard, der er konsulent i OAO.    

- Jeg har heldigvis kunne berolige vores medlemmer, der naturligvis har været bekymrede over at blive udliciteret. Både tjenestemændene og de overenskomstansatte følger med opgaven på samme vilkår som nu. Så de skal udføre det samme arbejde, siger Conni Lorentsen.

Fakta om udliciteringen
For de statslige institutioner, som bliver omfattet af den fællesstatslige facility management løsning (FM), vil udrulningen ske i 3 bølger. 1. oktober træder første bølge i kraft. Det betyder, at

  • de overenskomstansatte går fra at være statsansatte til at blive privatansatte. De bliver ansat hos ISS, der har vundet opgaven for de næste 7 år. ISS vil være omfattet af de rettigheder og forpligtelser, som den offentlige arbejdsgiver var forpligtet af. Dette gælder indtil overenskomstens udløb i 2021.
  • de tjenestemandsansatte bliver overført til Bygningsstyrelsen, som udlåner dem til ISS. Det er dog Bygningsstyrelsen, der udbetaler lønnen. De fastholder deres ansættelse i staten på samme vilkår som hidtil, men enkelte kan miste et funktionstillæg.
  • de to næste bølger sættes i gang i 2021 og 2023.

Er ikke taget med på råd
- Som fagforening varetager vi jo medlemmernes interesser. Det kan vi bedst gøre i dialog med arbejdsgiverne. Men Moderniseringsstyrelsen, som har stået for den administrative styring af projektet, har ikke en eneste gang inviteret os eller sagt ja tak til vores henvendelser, siger Conni Lorentsen.

Niels Bundgaard supplerer:

- Vi forventer, at medarbejderne som udgangspunkt ikke vil mærke nogen forandring, men vi kan ikke vide, hvad der sker på længere sigt. Tjenestemændene bliver for eksempel såkaldt ”tvangspligtigt” udlånt. Det vil sige, at de ikke får mulighed for at ja eller nej til at arbejde for ISS. Og vil de på længere sigt kunne blive, hvor de er, eller kan de blive sendt andre steder hen for at arbejde?

Nytårskur og besøg på arbejdspladsen
Kommunikation med medlemmerne, der bliver berørt af første bølge af FM, har en meget høj prioritet hos Conni Lorentzen.

- Alle berørte er blevet informeret direkte. Vores nytårskur blev også brugt til dette, og jeg har været rundt på de forskellige arbejdspladser.

- Det er meget vigtigt, at ingen medlemmer føler sig utrygge. Og hvis der nogen, som alligevel er i tvivl om noget, skal de endelig kontakte mig, så vi kan få talt om det, siger Conni Lorentsen.

Der er ikke meldt noget ud om anden bølge endnu. Dermed ligger det ikke fast, hvem der bliver omfattet af anden bølge. Men Conni Lorentsen understreger, at alle berørte vil få direkte information så snart, der er noget nyt.

Du kan også læse mere i den folder, som OAO har lavet i samarbejde med medlemsorganisationerne. Her er blandt andet en række spørgsmål og svar om udliciteringen.

Vigtige nyheder

Værdifuldt samarbejde om regler for ansatte i vagt- og værditransportselskab

Vagtselskabet Nokas har underskrevet en europæisk samarbejdsaftale med de nordiske fagforbund for at ensrette og forbedre forholdene for de ansatte...

Læs mere her