15. dec 2017

Hvad betyder det for dig, at Alka bliver solgt?

Som du nok har læst, bliver Alka solgt til Tryg. Salget rejser en række spørgsmål, og vi har prøvet at besvare nogle af dem. Vi tager udgangspunkt i de udtalelser og løfter som Trygs og Alkas forhandlere har sendt ud.

Hvorfor bliver Alka solgt?

Kim Simonsen, bestyrelsesformand i Alka og formand for HK, begrunder salget med de stigende krav, der er til bl.a. IT-løsninger. Han nævner i Alkas pressemeddelelse, at det handler om nye krav til håndtering af personfølsomme data, automatisering af sagsbehandling og øget anvendelse af kunstig intelligens.

I forlængelse deraf pointerer han, at Alka står stærkere til at klare den udvikling sammen med Tryg på grund af størrelsen af Tryg og Alka tilsammen. 

Hvad betyder det for os, som har vores forsikringer i Alka?

Serviceforbundets medlemmer har i mange år haft glæde af de gode priser og rabatter, vi har kunnet få hos Alka. Dette forandrer sig ikke. I forbindelse med salget har Serviceforbundet indgået aftale med Alka om, at de nuværende aftaler om rabatter og kollektive forsikringsordninger fastholdes i hvert fald de næste 5 år.

Har Tryg samme fokus på faglig værdier som Alka?

Tryg har i forvejen en lang række aftaler med fagforbund. Derfor er dette ikke et nyt marked for Tryg. Blandt andet samarbejder Tryg med Journalistforbundet, Lægeforeningen og IDA. Det værdigrundlag, som Alka og fagforbundene hidtil har arbejdet ud fra, har Tryg lovet at fortsætte.

Derudover har Trygs kunder de seneste år haft glæde af en kontant bonus, der beregnes som en del af Trygs overskud. Bonussen har de sidste to år beløbet sig til 8% til hver kunde, og dette vil efter salget ligeledes komme Alkas kunder til gode.

Kommer Alka til at hedde Tryg?

Nej. Planen er ifølge CEO i Tryg, Morten Hübbe, at Alka fortsat skal være et selvstændigt brand. Serviceforbundets medlemmer vil altså fortsat være forsikret af Alka.

Hvornår bliver Alka solgt?

Salget er betinget af, at Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne godkender salget. Det forventes at ske i 2. kvartal af 2018.

Se her de første reaktioner på salget af Alka.

Vigtige nyheder

Skammer du dig på grund af stress?

Liveforedraget er slut, men du kan se eller gense Pernilles oplæg og gode råd på vores Facebookside og YouTube-kanal.

Læs mere her