Ugentlig fridøgn

Indenfor reglerne om fridøgn findes der både en bekendtgørelse samt en vejledning

Du skal have 24 timers fri inden for 7 døgn. De 24 timers fri begynder først efter 11 timers hvile.

Det betyder, at du skal have i alt 11+24 = 35 arbejdsfrie timer inden for 7 døgn.

Overtrædelse kan medføre strafDen der lader arbejde udføre i strid med regler om 11 timers hvile og ugentligt fridøgn, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører arbejde i strid med lovens kapitel 9, straffes med bøde eller fængsel ind til 1 år. Anmeldelse til Politi og Arbejdstilsyn kan ske gennem VSL. 

Er du i tvivl om din arbejdsgiver overholder loven, kan du altid få svar på spørgsmål om hviletidsbestemmelser så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller VSL på  36 14 11 11

Vigtige nyheder