Undtagelser

Vagt og sikkerhedsbranchen er ikke undtaget fra loven, selvom mange arbejdsgivere tror det, og siger det højt.

Vagt og sikkerhedsbranchen kan fravige hviletidsbestemmelserne, men ikke før at arbejdsgiveren har inddraget tillidsrepræsentanten.

Arbejdstilsynets direktør skal godkende fravigelser. VSL og pågældende arbejdsgiverorganisation kan også indgå en aftale, som direktøren fra Arbejdstilsynet kan godkende.

Er det ikke tilfældet, skal loven følges.

Er du i tvivl om der er undtagelsesregler på din virksomhed, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller VSL på 36 14 11 11

Vigtige nyheder