Vold og trusler

Vidste du at, over 25% af alle voldsovergreb i Danmark, sker på arbejdspladsen?.

Vold er aldrig et individuelt problem, og derfor er forebyggelse af vold, også et fælles anliggende for arbejdspladsen.

Tre faser i forebyggelse og håndtering:

Forebyg: Tag udgangspunkt i årsagerne og de faglige udfordringer i arbejdet.Nedtrap konflikten: Under en konfliktsituation har du brug for, at kunne læse modpartens signaler, bevare fatningen og nedtrappe konflikten.Giv krisehjælp og følg op: Umiddelbart efter en episode med trusler og vold, er det vigtigste at de involverede medarbejderr får psykisk førstehjælp. Dernæst er det vigtig at informere og følge op på episoden for at forhindre gentagelser.

Her kan du downloade arbejdsmiljørådets publikation om vold og trusler ,som er målrettet særligt udsatte brancher som for eksempel VSLs område.

VSL opfordre til, at alle kriminelle forhold du måtte udsættes for på din arbejdsplads, bliver anmeldt til Politiet og som arbejdsskade. Er du kommet til skade efter vold eller trusler, vil Arbejdsskadestyrelsen altid bede om en politirapport.

Er du i tvivl om dette så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller ring til VSL 3614 1111Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her