Alene arbejde

Hvad kan du selv gøre for, at alene arbejde ikke bliver isoleret, eller ensomt.

Alene arbejde betyder, at du reelt er alene på arbejdet.

Det kan være i hel bogstavelig forstand, at du er alene ude på en arbejdsopgave, alene i bygningen eller alene på vagten.

Arbejdsopgaven kan også være tilrettelagt sådan, at du er isoleret på sit arbejde. Selv om du har kontakt med de mennesker, du arbejder for, har du måske sjældent kontakt med andre kolleger, eller ledere på arbejdspladsen.

Det er forskelligt fra person til person, om du oplever dette som en belastning.

Der er grupper og enkeltpersoner, der oplever alene arbejde som en fordel. F.eks. kan mange vagtmedarbejdere lide at arbejde alene, og derfor generer det natlige alene arbejde ikke dem så meget.

For andre kan isoleringen være en belastning. Hvis du arbejder i et firma, hvor du ikke har mulighed for at kontakte kolleger eller ledelse, hvis der sker noget alvorligt. Det samme kan gøre sig gældende, hvis du sjældent eller aldrig, mødes med dine kolleger eller ledelse, med hvem du kan udveksle erfaringer og oplevelser om arbejdet.

Alene arbejde kan være belastende

• Når arbejdet foregår om natten eller i de tidlige morgentimer, hvor det kan være svært at tilkalde hjælp fra kolleger eller ledelse

• Hvis du ikke har nogen at spørge til råds (ledelse eller kolleger), og du er usikker på, hvordan du skal håndtere en bestemt arbejdssituation

• Hvis der f.eks. er sket et indbrud i virksomheden, eller hvis du er utryg ved at være på arbejdspladsen af andre grunde

• Når vagtmedarbejdere arbejder i belastede kvarterer, hvor der er risiko for at blive udsat for trusler og vold, eller hvis du overrasker en tyv, selv bliver overrasket af tyven eller måske finder en tilskadekommen

• Hvis du mangler kontakt, information, samarbejde og indflydelse i forhold til kolleger og ledelse.

Gode råd til virksomheden om forebyggelse

For at forebygge evtuelle helbredsmæssige konsekvenser som følge af alene arbejde, er det en god idé at arbejde med personalepolitiske tiltag.

Hvis arbejdet foregår, så du er socialt isoleret, er det vigtigt at give mulighed for information og samvær med kolleger og ledelse fra arbejdspladsen.

Hvis du er fysisk isoleret, må der tænkes i, hvordan ulykker som f.eks. trusler og vold forebygges og samtidig have retningslinjer for, hvad du skal foretage dig, hvis der opstår truende situationer.

Hvis ulykken alligevel sker, er det vigtigt at have etableret retningslinjer for, hvordan der ydes hurtig hjælp.

Gode råd til ansatte

Føler du i dagligdagen at du er alene, eller isoleret i sådan en grad, at du ikke trives på arbejdet, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant. I skal sammen få belyst, hvordan I vil inddrage ledelsen i en løsning af problemet.

Både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanten er organiseret i VSL, og har mulighed for, at søge støtte i fagforeningen. Forbundet har også en socialrådgivere tilknyttet som kan tilbyde vejledning.

Brochure om arbejdsmiljø 

Vigtige nyheder

Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer

Har du helt styr på, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis din arbejdsgiver siger dig op? Og ved du, at din arbejdsgivers begrundelse for...

Læs mere her