Chikane, mobning

Der findes en vejledning samt en branchevejledning om mobning og chikane.

Hvad er mobning?

Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Årsager til mobning på arbejdspladsen.

Uklar arbejdsorganisering, fraværende ledelse og destruktive magtkampe er blot nogle af de årsager, der kan give grobund for mobning på arbejdspladsen. I en åben kultur, hvor alle for eksempel kan tale om konflikter, kan det lettere undgås og stoppe mobning, hvis det opstår.

Følger af mobning på arbejdspladsen.

Mobning rammer ikke kun den mobbede. Hele arbejdspladsen kan for eksempel opleve mere sygefravær og mindre effektivitet, hvis mobning finder sted. Også vidnerne til mobning, kan berette om psykiske og fysiske følger af mobningen. Mobning kan være invaliderende og i grove tilfælde, drive folk til selvmord.

Derfor skal mobning forebygges.

Definition af chikane.

Særlige afarter af mobning går under betegnelsen chikane – som sexchikane eller chikane af minoriteter (f.eks. etniske, politiske, religiøse og lignende minoriteter). Du er udsat for chikane, når du udsættes for handlinger eller adfærd, der tolkes som seksuelle eller nedsættende, opleves som negative og uønskede, og som foregår over en vis tidsperiode eller har negative konsekvenser over tid.

Klag til Arbejdstilsynet om mobning.

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning på arbejdspladsen. Mobning omfatter også seksuel chikane.

Klagerne bliver behandlet fortroligt.

Formålet med at klage til Arbejdstilsynet er, at få stoppet mobningen i virksomheden. Klagen giver Arbejdstilsynet mulighed for, at besøge virksomheden og træffe afgørelse om, at problemerne skal løses, hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne. For at Arbejdstilsynet kan behandle klagen, skal den/de, der bliver udsat for mobning, fortsat være ansat i virksomheden. 

Hvem kan klage?

Alle kan klage til Arbejdstilsynet over mobning på arbejdspladsen. Du kan fx klage, hvis du selv bliver mobbet, eller hvis en kollega, en ven eller et familiemedlem bliver mobbet. Læger, fagforeninger eller lignende kan også klage på vegne af mobningsramte.

Før du klager.

Inden du klager til Arbejdstilsynet, er det vigtigt, at du overvejer, om der er andre i virksomheden, som kan hjælpe dig.  Vi anbefaler, at du taler med din tillidsrepræsentant og din arbejdsmiljørepræsentant eller din leder. Alternativt bare en du har tillid til. Ellers ring til VSL på 3614 1111

Anonymitet over for virksomheden.

Du har ret til at være anonym, når du klager til Arbejdstilsynet, og du vil altid blive behandlet anonymt i forbindelse med tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling. Det vil sige, at Arbejdstilsynet ikke oplyser arbejdsgiveren eller andre om, at der er klaget, eller hvem der har klaget. Anonymiteten gælder også, hvis arbejdsgiveren henvender sig til Arbejdstilsynet og spørger, om der har været henvendelser fra medarbejdere.

Arbejdstilsynets hotline om mobning.

Vigtige nyheder

Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer

Har du helt styr på, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis din arbejdsgiver siger dig op? Og ved du, at din arbejdsgivers begrundelse for...

Læs mere her