Ligebehandling

Der findes en lov om ligebehandling på arbejdsmarkedet, som forbyder både direkte og indirekte forskelsbehandling, på grund af køn, race, alder, religiøs, og seksuel orientering.

Det er forbudt at diskriminere og forskelsbehandle, på grund af køn, race, hudfarve, religion/tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national social oprindelse.

Dette gælder både over for lønmodtagere, eller ansøgere til ledige stillinger, ved ansættelser og afskedigelser eller forflyttelser  - forfremmelser eller med hensyn til løn og arbejdsvilkår.

I Danmark har vi et Ligebehandlingsnævn, som tager sig af sager hvor folk har følt sig diskrimineret.

Serviceforbundet, har et ligestillings politisk udvalg. Det arbejder tæt sammen med LO´s ligestillingsudvalg. De sætter fokus på forskellige problematikker omkring ligebehandling.

En af de ting der fylder rigtig meget lige nu, er det løbgab der er mellem mænd og kvindet, projektet hedder ”løn gab mellem køn på 18 %” . Der er også meget focus på ligebehandling på Pensions området.

Hvis du gerne vil vide mere eller har spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte VSL på 3614 1111.

Vigtige nyheder

Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer

Har du helt styr på, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis din arbejdsgiver siger dig op? Og ved du, at din arbejdsgivers begrundelse for...

Læs mere her