Sikkerhedsudstyr

Sikkerhedssko er et personligt værnemiddel og kan ikke deles med andre. Det er din arbejdsgivers pligt at indkøbe sikkerhedssko til dig, hvis arbejdet kræver det.

Beskyttelseshjelme er ikke et personligt værnemiddel, men de skal være tilgængelig for alle og passe til alle, samt være rengjorte.

Høreværn er som udgangspunkt et personligt værnemiddel og ørepropper må aldrig deles. Høreværn er påbudt ved en gennemsnitlig støjbelastningen til 85 dB og ved spidsværdien af impulsstøj til 137 dB. Måling af støj

Åndedrætsværn skal være personligt og må kun benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Det er ikke sundt at bære åndedrætsværn i længere tid.

Arbejdsrelaterede smitterisici - stik- og snitsikre handsker er ikke direkte nævnt i Arbejdstilsynets vejledninger. Men hvor arbejdet ikke kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger, ifølge loven. 

Reflekstøj er personligt når det er påsyet dit personlige arbejdstøj

Skærmbriller er personlige. Din arbejdsgiver skal betale op til 1500 kr. for skærmbriller. AT-vejledningen beskriver yderligere om skærmarbejde.

Der er en voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse ,og derfor har mange vagter overfaldstryk og personbåren sporing. Vagter omfattet af Lov om vagtvirksomhed, skal altid kunne kommunikere med en Rigspolitigodkendt kontrolcentral med en direkte linje til Politiet. Vagter i biler skal have sporingsudstyr, således at kontrolcentralen, hele tiden kan følge bilens position og rute.

Når vagten bevæger sig længere væk fra bilen, skal et sporingsudstyr kunne tages med. Dette gælder også for faste vagter, der gennemfører tilsyn med større områder og således er væk fra det faste vagtlokale i kortere, eller længere tid. Hvis signalet mistes, skal kontrolcentralen straks kunne konstatere det, og kontakte vagten for at sikre, at alt er vel.

Skud- og stiksikre veste er ikke beskrevet i lov om arbejdsmiljø eller i Arbejdstilsynets vejledninger. Arbejdstilsynet vil ikke forholde sig til, hvor og hvornår der bør bæres skud- og eller stiksikre veste. Det er alene Politiet som myndighed, der vurdere et konkret trusselsniveau.

Vigtige nyheder

Sådan opdagede et medlem, hvor vigtigt det er at have et vagtkort

VSL har lagt en civil sag an mod Control N’ Security ApS (CNS) og har politianmeldt virksomheden for at ansætte vagtfolk uden vagtkort.

Læs mere her