Skæmarbejde

Skærmarbejde forekommer oftest på vagt- og kontrolcentraler, men er efterhånden meget udbredt i port funktioner, butiksovervågning, på større virksomheder og indkøbscentre.

VSL får ofte spørgsmålet: ”Har jeg krav på 10 skærmfrie minutter i timen, ved overvågningsarbejde i f.eks. en kontrolcentral?”. Svaret er desværre ikke helt så enkelt.

Det nærmeste vi kommer pauser foran skærme er i Arbejdstilsynets vejledning under afsnit 3.1

”Ved en del skærmarbejde, kan der arbejdes 1-2 timer uden ophold. Andre former for skærmarbejde kan være så intensivt, at der er behov for hyppigere afbrydelser i form af variationer og pauser”

Det er altså intensiteten af arbejdet, der afgør hvor ofte du skal være skærmfri. Får du nogle af de symptomer der nævnes i AT-vejledningen, har du nok siddet for længe. Husk også, at du har krav på skærmbriller betalt af din arbejdsgiver.

 

VSL anbefaler LED monitorer med lav strålevarme, specielt bygget til overvågning. I dag kan lysstyrken på de fleste skærme sænkes om natten, hvor det er sundest at undgå for meget lys.

 

Selvom branchevejledningen om overvågningsarbejde har eksisteret i en del år, så har problemerne ved overvågnings og skærmarbejde ikke ændret sig meget.

 

Banchemiljøområdet service - tjenesteydelser - også kaldt BAR Service kan give dig lidt flere informationer om farer ved overvågningsarbejdet samt gode råd til, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges.

Vigtige nyheder

Sådan opdagede et medlem, hvor vigtigt det er at have et vagtkort

VSL har lagt en civil sag an mod Control N’ Security ApS (CNS) og har politianmeldt virksomheden for at ansætte vagtfolk uden vagtkort.

Læs mere her