Vejledninger

Her har vi samlet Arbejdstilsynets mest relevante vejledninger for vores branche.

 

En vejledning beskriver hvordan loven skal forstås og efterleves. Det er ikke noget din arbejdsgiver kan vælge, ikke at følge. Din arbejdsgiver kan godt sikre arbejdsmiljøet på anden måde, men det skal mindst have tilsvarende niveau, som lovens vejledninger.

 

Akustik i arbejdsrum

 

Arbejde i stærk varme eller kulde

 

Arbejdsmiljølov elever i praktik

 

Arbejdsmiljøuddannelse for AMO medlemmer

 

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

 

Arbejdspladsens indretning og inventar

 

Arbejdspladsvurderinger

 

Arbejdsrelaterede smitterisici

 

Arbejdsrelateret muskel og skeletbesvær

 

Arbejdsrum på faste arbejdspladser

 

 

Beskyttelseshjælme

 

Daglig hvileperiode

 

Ensidigt belastende og gentaget arbejde

 

Faldrisiko på gulv

 

Faste arbejdssteders indretning

 

Flugtveje og nødbelysning

 

Forebyggelse af ulykker – små virksomheder

 

Forebyggelse af ulykker – store virksomheder

 

Forebyggelse af ulykker – orden og rydelighed

 

Forebyggelse af ulykker – intern færdsel

 

Gravides og ammendes arbejdsmiljø

 

Helbredskontrol ved natarbejde

 

Høreværn

 

Indeklima

 

Indretning af faste arbejdssteder

 

Kortlækning af psykisk arbejdsmiljø

 

Kunstig belysning

 

Løft træk og skub

 

Mobning og seksuel chikane

 

Måling af støj på arbejdspladsen

 

Oplæring instruktion og tilsyn

 

Plan for sikkerheds og sundhedsarbejde

 

Planlægning af faste arbejdssteder

 

Reflekstøj

 

Rengøring og vedligeholdelse

 

Rådgivningspåbud

 

Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljø problemer

 

Rådgivningspåbud – plan for sikkerhed og sundhed

Rådighedstjeneste

 

Samarbejde i virksomheder med 10-34 ansatte

 

Samarbejde i virksomheder med højst ni ansatte

 

Samarbejde i virksomheder med mindst 35 ansatte

 

Samarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder

 

Skærmarbejde

 

Stik og skæreskader

 

Støj

 

Temperatur i arbejdsrum

 

Udbud af tjenesteydelser

 

Udsættelse for bakterier og svampe

 

Ugentligt fridøgn

 

Undersøgelsespåbud psykisk arbejdsmiljø

 

Vaccination af personer i berøring med spildevand

 

Velfærdsforanstaltninger for faste arbejdssteder

 

Velfærdsforanstaltninger for skiftende arbejdssteder

 

Ventilation på faste arbejdssteder

 

Vold

 

Vurdering af arbejdsstillinger

 

Værnfodtøj

 

Øjenværn

 

Åndedrætsværn

 

Vigtige nyheder

Sådan opdagede et medlem, hvor vigtigt det er at have et vagtkort

VSL har lagt en civil sag an mod Control N’ Security ApS (CNS) og har politianmeldt virksomheden for at ansætte vagtfolk uden vagtkort.

Læs mere her