Om APV

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), også selv om der kun er én ansat. En APV er et redskab til at arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø, og få kastet lys på de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der kan være.

Et godt arbejdsmiljø i virksomheden kan have følgende fordele:

 • Sparede omkostninger ved ulykker og erhvervssygdomme
 • Mindre sygefravær
 • Mindre udskiftning blandt de ansatte
 • Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet og meget andet.

Krav til APV’en

Under processen skal eventuelle arbejdsmiljøproblemer frem i lyset, så de kan løses. Der er følgende krav til APV’en, som altid skal overholdes:

 • APV’en skal være skriftlig, den må gerne være elektronisk.
 • APV’en skal være tilgængelig, så både ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet kan læse den.

APV-processen består af fem elementer:

 1. Registrere virksomhedens arbejdsmiljøforhold, for at få et billede af, om der er arbejdsmiljøproblemer.
 2. Beskrive eventuelle arbejdsmiljøproblemer, og vurdere hvordan de kan løses.
 3. Vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan medvirke til sygefravær.
 4. Lave en handlingsplan, der bl.a. beskriver, hvornår, af hvem og hvordan eventuelle problemer skal løses.
 5. Beskrive, hvordan der skal følge op på handlingsplanen, bl.a. hvem der har ansvaret for at gennemføre handlingsplanen i praksis. Gerne med deadlines.

Arbejdsgiveren skal inddrage de ansatte i hele APV-processen.

Ledelse og medarbejderne vælger selv metoder og redskaber, som skal bruges til at gennemføre APV’en.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at der gennemføres APV mindst hvert 3. år, eller når der sker væsentlige ændringer i virksomheden som har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan være at firmaet flytter til ny adresse, ændrede arbejdstider mv.

Vigtige nyheder

CNS skal betale stort beløb til vagter og VSL

Kan man gang på gang lukke virksomheder og åbne nye med de samme kunder og medarbejdere, og på den måde slippe for at betale det, virksomheden...

Læs mere her