Sådan bruges APV

Arbejdspladsvurderingen/APV er din mulighed for at blive hørt.

Du må udtale dig om de problemer og risici du oplever på dit arbejde. Du kan også komme med løsninger og forslag. Det gælder både for både fysiske og psykiske arbejdsforhold.

Det er meget vigtigt at du deltager i APV undersøgelsen. Også selvom du er glad og tilfreds. Jo flere medarbejdere der deltager, jo bedre et billede bliver der af virksomhedens "tilstand".

Har du krav på at være anonym i arbejdspladsvurderingen?

Det er ikke et lovkrav, at du skal være anonym, men det er meget udbredte.

Hvordan foregår en arbejdspladsvurdering?

Den mest brugte måde at spørge medarbejdere på, er gennem et APV spørgeskema, på papir eller elektronisk. Der er også en anden måde, nemlig at inddrage dig gennem et APV interview.

Men uanset hvilken metode der benyttes, så kan du altid spørge om hvordan dine besvarelser vil blive behandlet, og af hvem. Arbejdsmiljørepræsentanten er din nærmeste kontaktperson i APV arbejdet.

Hvordan behandles besvarelserne og hvordan kommer vi videre.

Når dine besvarelser og udtalelser til APV’en er modtaget, begynder din arbejdsmiljørepræsentant i samarbejde med ledelsen, at prioritere eventuelle arbejdsmiljø problemer. Der skal laves en plan for hvordan og hvornår de enkelte problemer skal løses.

En APV er ikke en tilfredsheds undersøgelse. Loven siger, at der skal arbejdes aktivt for at løse de arbejdsmiljøproblemer der kan komme frem i arbejdspladsvurderingen.

Vigtige nyheder