Spørgeskemaer

Før selve arbejdspladsvurderingen finder sted.

APV Portalen kan findes der spørgeskemaer tilpasset de enkelte brancher. Men selvom der findes et APV spørgeskema til ”Vagt”, bør arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsgiver, altid gennemgå spørgsmålene for at se om de er relevante, eller om der mangler nogle, til Jeres arbejdsplads.

VSL anbefaler:

At alle medarbejdere forud for besvarelse af spørgeskemaer, gøres bekendt med, om besvarelser blive behandlet anonymt eller ej.

Hvordan foregår vurderingen typisk idag?

De største virksomheder i sikkerhedsbranchen udsender i dag APV spørgsmål til elektronisk besvarelse. Det foregår i praksis på den måde, at du modtager en mail med et link til et firma, som står for at indsamle informationerne.

Elektroniske besvarelser kan også anonymiseres, hvis det vælges. Vælges det så kan din arbejdsgiver og arbejdsmiljørepræsentanten kun se hvem der har deltaget, men ikke se, hvordan de enkelte medarbejdere har svaret.

VSL kan ikke blande sig i, om spørgeskemaer skal være anonyme eller ej. VSLs erfaring er, at anonymitet på  større arbejdssteder er det en god mulighed for, at få flere til at sige deres ærlige mening. Men det er ved lov noget som arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen skal beslutte på den enkelte virksomhed.

Hvis vurderingen er anonym, så husk:

at, når du besvarer spørgsmål, er det vigtigt at du også skriver hvad der skal gøres bedre, og ikke kun fortæller om et problem. Husk på at din arbejdsmiljørepræsentant og ledelse, ikke har mulighed for at gå tilbage til en anonym for at få mere information.Anonymitet i små virksomheder.

Anonyme spørgeskemaer på små arbejdssteder, med for eksempel en chef og to medarbejdere, giver ikke mening, da ingen jo reelt vil kunne være helt anonyme.

Vigtige nyheder