Hvad kan din arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver er mange men hovedopgaven er at samarbejde med ledelsen for et bedre arbejdsmiljø. Du må gerne have den forventning, at din arbejdsmiljørepræsentant går til ledelsen med sikkerheds og sundheds problemer på din arbejdsplads.

Hvis ikke problemer kan løses i samarbejde med ledelsen, kan din arbejdsmiljørepræsentant bringe sager videre til VSL som står for kontakten til myndighederne.

Arbejdsmiljørepræsentanter i VSL tilbydes alle 4 ugers grunduddannelse og efterfølgende uddannelser inden for arbejdsmiljø.
Du kan også bruge din arbejdsmiljørepræsentant hvis du har problemer, som du ikke har lyst til at dele med ledelsen. Husk at gøre opmærksom på, til arbejdsmiljørepræsentanten, hvis du ønsker tavshedspligt i en sag.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal holde øje med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og sikre den enkeltes sikkerhed.

Din arbejdsmiljørepræsentant kan standse arbejdet hvis der er liv, ære eller velfærd på spil. Herefter er det kun arbejdstilsynet som kan starte det igen.

Din arbejdsmiljørepræsentant skal arbejde forebyggende og behandle ”nær-ved ulykker” samt vejlede i korrekt anmeldelse af arbejdsulykker mm.

Din arbejdsmiljærepræsentant deltager i arbejdet om en arbejdspladsvurdering (APV)

Din arbejdsmiljørepræsentant beskæftiger sig med loven hvor tillidsrepræsentanten arbejder med aftalestof. Derfor er det også vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem AMR og TR.

Vigtige nyheder

CNS skal betale stort beløb til vagter og VSL

Kan man gang på gang lukke virksomheder og åbne nye med de samme kunder og medarbejdere, og på den måde slippe for at betale det, virksomheden...

Læs mere her