Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at der afholdes valg af arbejdsmiljørepræsentant når der er mindst 10 medarbejdere i virksomheden. Men arbejdsgiveren må ikke blande sig i selve valget. Alle medarbejdere som skal repræsenteres af arbejdsmiljørepræsentanten skal have mulighed for at deltage i valget.

Valghandlingen sker ved almindelig flertalsafgørelse. Det kan være håndsoprækning eller skriftlig afstemning. Er der kun én kandidat er denne automatisk valgt eller genvalgt. Valget er gældende for to år ad gangen. Du kan ikke afsættes i valgperioden hverken af ledelsen eller af kollegerne. Du kan aftræde ved længervarig sygdom, og hvis der er enighed om det. Arbejdsmiljørepræsentanten skal være fra medarbejdersiden og må ikke have lederansvar.

Den valgte arbejdsmiljørepræsentant har samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter. Arbejdsgiveren har 14 dage til at komme med indsigelse mod den valgte. Når denne frist er udløbet ,betragtes den valgte som accepteret af arbejdsgiveren.

Det er vigtigt at VSL straks for besked, når der er vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant. VSL skal anmelde den nyvalgte til arbejdsgiverorganisationen. Først når det er sket, er man fagretsligt beskyttet på samme måde som en tillidsrepræsentant.

Vigtige nyheder

CNS skal betale stort beløb til vagter og VSL

Kan man gang på gang lukke virksomheder og åbne nye med de samme kunder og medarbejdere, og på den måde slippe for at betale det, virksomheden...

Læs mere her