VSL ejer overenskomsten

Forhandlingsretten ligger hos VSL som har overenskomsten sammen med det pågældende vagtfirma.
Hvis en anden fagforening eller "interesseorganisation", henvender sig til et vagtfirma, som har overenskomst med VSL, med for eksempel et lønkrav, så kan firmaet tilbagevise, at forhandle med den fagforening.  Det kan de, da det ikke er den fagforening der er overenskomstpart. 

Der er tre lovgivninger som alle fagforeninger kan komme med krav til, nemlig:

Årsagen til dette, er at det er ren lovgivning og ikke overenskomststof.

VSL oplever, at de medarbejdere der vælger at bibeholde deres "gamle" fagforening - ender med, at de ikke kan få den hjælp, som VSL kan give indenfor vagtbranchen.

Vi siger ikke, at andre LO forbund er mere eller mindre rigtige fagforeninger, men den rigtige for vægtere og security i Danmark er VSL.

Civile sager

Alle - både ansatte og andre fagforeninger - kan altid vælge at rejse en civilretlig sag. Dette sker dog kun yderst sjældent.

Vigtige nyheder

Har din lønseddel brug for et løntjek?

Som medlem af VSL kan du altid få et løntjek, hvor vi ser, om alt er OK. Du kan også selv løbende tjekke din lønseddel. Se her, hvad du skal holde...

Læs mere her