Konkurs

Når du er medlem af VSL og af A-kassen, og hvis din arbejdsgiver går konkurs, så kan vi hjælpe med, at:

  • anmelde af krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG),
  • sikre, at du får din løn, feriepenge, pension m.m. fra LG, og
  • udbetale dagpengelån undervejs, så du ikke står uden indtægt.

Du skal kontakte VSL, så snart du ved, at din arbejdsgiver er gået konkurs. VSL vil henvise dig til den gruppen i Serviceforbundet, som har med LG-sager at gøre.

Du skal melde dig ledig uden ydelse på Jobnet.dk så snart du bliver sagt op i forbindelse med konkursen.

For at anmelde dit krav til LG, skal vi bruge:

  • din ansættelseskontrakt,
  • din opsigelse eller brev fra kurator,
  • lønsedler,
  • din opgørelse over den løn du ikke har fået fra din arbejdsgiver forud for konkursen.

Hvis du ønsker dagpenge som lån skal vi også have en ledighedserklæring – den finder du her.

Læs mere i pjecen Når din arbejdsgiver går konkurs.

Vigtige nyheder

Is og sne: Hold dig væk og dokumenter, at der er for glat

VSL har hvert år sager om alvorlige glatføreulykker med hovedtraumer og rygskader. Så pas på dig selv. Kunden har pligt til at glatførebekæmpe der,...

Læs mere her