Konkurs

Når du er medlem af VSL og af A-kassen, og hvis din arbejdsgiver går konkurs, så kan vi hjælpe med, at:

  • anmelde af krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG),
  • sikre, at du får din løn, feriepenge, pension m.m. fra LG, og
  • udbetale dagpengelån undervejs, så du ikke står uden indtægt.

Du skal kontakte VSL, så snart du ved, at din arbejdsgiver er gået konkurs. VSL vil henvise dig til den gruppen i Serviceforbundet, som har med LG-sager at gøre.

Du skal melde dig ledig uden ydelse på Jobnet.dk så snart du bliver sagt op i forbindelse med konkursen.

For at anmelde dit krav til LG, skal vi bruge:

  • din ansættelseskontrakt,
  • din opsigelse eller brev fra kurator,
  • lønsedler,
  • din opgørelse over den løn du ikke har fået fra din arbejdsgiver forud for konkursen.

Hvis du ønsker dagpenge som lån skal vi også have en ledighedserklæring – den finder du her.

Læs mere i pjecen Når din arbejdsgiver går konkurs.

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her