OK brud

Overenskomstbrud og overenskomstfortolkninger.

Hvis overenskomsten ikke overholdes, er der tale om overenskomstbrud.

Hvis du oplever at overenskomsten ikke bliver overholdt, så skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten skal forsøge at løse sagen lokalt.

Opnås der ikke enighed, skal der udarbejdes et uenighedsreferat, og sagen overdrages til VSL.

VSL vil så afholde et lokalt forhandlingsmøde i firmaet, for at opnå enighed.

Lykkes det ikke, vil sagen blive overdraget til Serviceforbundet, og vil blive forhandlet i den arbejdsgiver organisation, som har overenskomsten.

Sager der ikke opnås enighed i, kan enten ende i Arbejdsretten eller som faglig voldgift sag.

Arbejdsretten og faglig voldgift.

Det er kun den fagforening og arbejdsgiverforening, som har overenskomsten, der kan føre sag ved Arbejdsretten. De enkelte lønmodtagere og arbejdsgivere kan ikke selv anlægge sag.

Arbejdsretten bedømmer sager

  • om brud på overenskomster
  • om lovligheden af konflikter
  • om hvorvidt en overenskomst består.

Arbejdsretten er den eneste domstol på sit område, og dens domme kan derfor ikke appelleres til de almindelige domstole.

En faglig voldgift sag, handler oftest om en uenighed om forståelsen eller anvendelsen af overenskomsten. 

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her