Samarbejdsudvalg

Det er gennem samarbejdsudvalget medarbejderne kan skaffe sig indflydelse på blandt andet personalepolitikken. Her kan man også få indflydelse på budgetforslag, besparelser, organisering af arbejdet, tilrettelæggelse af arbejdstid, velfærds- og sikkerhedsforhold og udlicitering.

Samarbejdsudvalg skal oprettes i virksomheder med mindst 35 ansatte, hvis en af parterne ønsker det. Igennem samarbejdsudvalget skal de ansatte have medbestemmelse på tilrettelæggelse af arbejdsforhold og personalepolitik.
 
Desuden skal de have medindflydelse på tilrettelæggelse af produktionen og eventuelle større omlægninger af virksomheden
 
Derudover skal ledelsen informere om virksomhedens økonomiske situation og om forhold omkring indførelsen af ny teknologi.

Samarbejdsaftalen har ligeledes et tillæg om ligebehandling af mænd og kvinder.
 
Du kan læse samarbejdsaftalen her
 
I den offentlige sektor findes lignende samarbejdsaftaler indgået mellem kommunernes landsforening, Amtsrådsforeningen og KTO. Læs mere her.

I samarbejdsaften står beskrevet hvor mange der sidder som repræsentanter i samarbejdsudvalget. Der vil være repræsentanter fra ledelsen og fra tillidsrepræsentantgruppen.

Hvis du vil vide mere om samarbejdsudvalget så kan du spørge din tillidsrepræsentant. Du er også velkommen til at kontakte VSL på 3614 1111

Vigtige nyheder

CNS skal betale stort beløb til vagter og VSL

Kan man gang på gang lukke virksomheder og åbne nye med de samme kunder og medarbejdere, og på den måde slippe for at betale det, virksomheden...

Læs mere her