Bortvisning

En bortvisning er den alvorligste sanktion, din arbejdsgiver kan anvende.

Ved en bortvisning ophæves ansættelsesforholdet uden varsel, og lønnen stopper samme dag, som bortvisningen gennemføres.

Tag stilling til sagen med det samme

En bortvisning skal gennemføres, umiddelbart efter arbejdsgiveren er blevet klar over forholdene, der begrunder bortvisningen.

Ofte vil din arbejdsgiver kalde dig til en samtale, inden selve bortvisningen effektueres. HUSK at du har krav på at have en bisidder med. Hvis der er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, så tag ham/hende med.

Bortvisningen skal være saglig

Saglige bortvisningsgrunde kan f.eks. være, udeblivelse fra vagt, tyveri fra arbejdspladsen.Dette er ikke de eneste grunde der findes, men det er de to grunde VSL oftest hører.

Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at en bortvisning er saglig.

Hvad skal du eller din tillidsrepræsentant gøre?

Du/I skal straks kontakte VSL. VSL vil straks kontakte arbejdsgiveren for at få et lokalt forhandlingsmøde i stand.

På mødet vil bortvisningsgrunden igen blive drøftet. VSL vil, hvis det overhovedet er muligt, forsøge at få omstødt bortvisningen og få en ordinær opsigelse eller en skriftlig advarsel.

Hvis du vil sige op!!

Hvis du vil sige op, så gør dig selv den tjeneste, at kontakte A-kassen. Der vil du kunne få råd og vejledning, således at du ikke ender i en uheldig situation.

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her