Fratrædelsesgodtgørelse

Hvem har krav på fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis du er ansat som funktionær eller hvis fratrædelsesgodtgørelse er indskrevet i din overenskomst eller i din ansættelseskontrakt, så har du krav på fratrædelsesgodtgørelse i to situationer, nemlig ved fratræden efter 12 eller 17 års anciennitet.

Fratrædelsesgodtgørelsen udgøre 1 eller 3 måneders løn, ved henholdsvis 12 eller 17 års beskæftigelse på fratrædelsestidspunktet.

Retten til godtgørelse.

Retten til fratrædelsesgodtgørelsen er udelukkende afhængig af, om du opfylder bestemmelsens grundlæggende betingelser om opsigelse og anciennitet.
Godtgørelsen gives som en anerkendelse for lang og tro tjeneste eller en kompenserende betaling i situationer, hvor du opsiges efter at have arbejdet i samme virksomhed gennem mange år.
Vigtige nyheder

Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer

Har du helt styr på, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis din arbejdsgiver siger dig op? Og ved du, at din arbejdsgivers begrundelse for...

Læs mere her