Protest på advarsel

Når du modtager en advarsel, uanset om den er mundtlig eller skriftlig, og du ikke er enig i indholdet, så er det vigtigt at lave en skriftlig protest.

Du vil altid kunne få hjælp til dette, af din tillidsrepræsentant eller fra VSL.

Det er vigtigt, at du meget nøjagtigt beskriver, hvad du ikke er enig i.

Protesten kan tillidsrepræsentanten, eller VSL bruge til et lokalt forhandlingsmøde, hvor forholdet der ledte op til advarslen bliver drøftet.

Din egen oplevelse.

Det er altid en god idé, at skrive ned hvilke oplevelser du har haft omkring den hændelse, der har ført til advarslen og hvem du har været i kontakt med.