Skriftlig advarsel

Hvis din arbejdsgiver er utilfreds med din adfærd, kan du få en skriftlig advarsel.

En skriftlig advarsler kan gives for eksempel gives for:

Udeblivelse for vagt

Manglende tilfredshed med din udførsel af arbejdet

Og meget andet

Advarslens indhold

Virksomheden skal klart og præcist tilkendegive i advarslen:

Hvilken adfærd, de er utilfredse med

Hvilken adfærd, de ønsker, at du skal ændre

Hvilken konsekvens det får, hvis adfærden ikke ændres.

Du skal kvittere skriftligt for modtagelsen af advarslen, uanset om du er enig i indholdet eller ej. Hvis du ikke er enig, er det en god idé at skrive ”modtaget i protest”.

Du skal straks kontakte din tillidsrepræsentant eller VSL, for at få drøftet din advarsel. Hvis du ikke er enig i indholdet, skal din tillidsrepræsentant forsøge at løse problemet lokalt i firmaet.Hvis det ikke lykkes kan sagen overgives til VSL. VSL vil, med din accept, anmode om et lokalt forhandlingsmøde i firmaet.

Følg op på advarslen

Du skal have passende tid til at forbedre de forhold der er nævnt i advarslen.

Hvis firmaet ikke syntes, at du efterlever advarslens indhold, er det dem der skal reagere på det. Hvis firmaet ikke reagerer, så er der nemlig den mulighed at advarslen mister sin effekt, og der på ny skal gives en advarsel for samme forhold.

En advarsel kan forældes

Hvor længe en advarsel gælder, afhænger af karakteren af medarbejderens forseelse. Jo mere alvorlig forseelsen er, des længere tid gælder advarslen og vil kunne bruges af virksomheden.

VSL har den holdning at en advarsel ikke kan have en gyldighed på mere end 1 år.