Varighed af advarsel

Hvor længe er en advarsel gældende?

Svaret er ikke at finde i nogen lov - desværre.

VSLs erfaring er, at advarsler, som er givet for mindre væsentlige forhold, har en varighed på ca. 6 måneder, mens advarsler for mere alvorlige forhold, har en varighed i op til 12 måneder.

En advarsel kan godt blive forældede, hvis arbejdsgiveren ikke følger op på indholdet, og resultatet kan blive at arbejdsgiveren kan komme til at give en advarsel for samme adfærd, en gang til.

En arbejdsgiver kan ikke komme løbende med advarsler der er flere år gamle og bruge dem som løftestang til en afskedigelse.

Er du i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant eller VSL på 36 14 11 11