Barsel

Barsel – Lovgivning og overenskomster

Alle har ret til barsel efter barselslovens bestemmelser, uanset om du er omfattet af overenskomst eller ej.

Mor har ret til 4 uger før forventet fødsel, og 14 uger efter fødsel.

Far har ret til 14 dages fædreorlov, indenfor 14 uger efter barnets fødsel.

Alt dette KAN være til fuld løn, hvis det er indskrevet i overenskomsten, og du har opfyldt betingelserne. Hvis der ikke er overenskomst, er betalingen barsels dagpenge.

Efter barselsperioden, starter den egentlige forældreorlov, som er på 32 uger til barsels dagpenge. De 32 uger kan strækkes til 46 uger, dog med barsels dagpenge svarende til 32 uger, fordelt over de 46 uger.

Hvis du har et arbejde, der er omfattet af overenskomst, er der en mulighed for at få en del af forældreorloven til fuld løn, og der må du ind og kigge i den overenskomst, der er relevant for dig, for at få de præcise fordelingsmuligheder.

Din arbejdsgiver skal varsles i forhold til din barsel og orlov på følgende måde

Senest 3 måneder før forventet fødsel, skal arbejdsgiveren have besked om hvornår barsel (de 4 uger før fødsel) begynder, fra mor.

Fars fædreorlov (de 2 uger der skal holdes inden for de første 14 uger) skal varsles senest 4 uger inden orlovens forventede begyndelse.

Derefter er begge forældre forpligtet til, senest 8 uger efter fødsel, at oplyse arbejdsgiver om, hvor meget forældreorlov, de agter at holde, og hvornår. Disse udmeldinger kan ændres, når bare det stadig er inden for de første 8 uger efter fødsel.

Mulighed for udskudt barsel skal også varsles inden for de første 8 uger.

Alle ønsker om orlov, skal dokumenteres ved kopi af vandrejournal, på forlangende.

Vigtige nyheder