Ferie

Ferielovens bestemmelser siger at alle medarbejdere har ret til 25 feriedage. Er du ny på arbejdsmarkedet, skal der pt. optjenes ferie, før der kan afholdes ferie.

En feriedag opgøres med 7,4 timer, uagtet om der arbejdes i 12 timers vagter o.a.

Optjening af feriedage og feriepenge sker i kalenderåret 1. januar – 31. december, til afholdelse året efter. Eks. optjenes i kalenderåret 2015 og afholdes i ferieåret fra 1. maj 2016.

Der optjenes 2,08 dages ferie om måneden i kalenderåret.

Din arbejdsgiver kan varsle din ferie til afholdelse. For hovedferien (3 sammenhængende uger) skal afholdelse varsles med 3 måneder, og ved restferie skal afholdelse varsles med 1 måned.

Opgørelse af optjente feriepenge, ses ofte i bunden af lønsedlerne. Der kan også tjekkes på borger.dk

Har din arbejdsgiver en aftale om, at ferieopgørelserne administreres i virksomheden, skal din arbejdsgiver lave en opgørelse på opfordring.

Hvis du fratræder en virksomhed, hvor de selv administrerer ferieopgørelserne, skal din ferie opgøres og afregnes til Udbetaling Danmark.

ELEVER

Elevers betaling ved ferie, følger ferieloven § 9, Erhvervsuddannelsesbestemmelserne og evt. overenskomst.

Ferielovens bestemmelser kan ikke fraviges.

ERSTATNINGSFERIE

Hvis du bliver syg under din ferie, har du , mod lægelig dokumentation, mulighed for at få erstatningsferie, efter ferielovens § 13, stk. 3 – 7.

Det er vigtigt at du sygemelder dig, så snart du bliver syg, selvom du er startet på din ferie, når sygdom opstår.

De første 5 sygedage i ferieåret, kan der ikke opnås erstatningsferie for. De 5 dage kan være i flere perioder. Dvs. at hvis du, i et fuldt kalender år, er så uheldig at blive syg i din ferie, mere end én gang, vil det samlet være de første 5 dage, du ikke kan få er startet. Derfor kan det være en overvejelse værd, om kort sygefravær skal meddeles til arbejdsgiver. Uagtet sygdommens varighed, skal det lægeligt dokumenteres.

Lægelig dokumentation for sygdom, betales af medarbejderen.


 

Vigtige nyheder

Har din lønseddel brug for et løntjek?

Som medlem af VSL kan du altid få et løntjek, hvor vi ser, om alt er OK. Du kan også selv løbende tjekke din lønseddel. Se her, hvad du skal holde...

Læs mere her