Feriefridag


Feriefridage, er en overenskomst aftale. I nogle overenskomst omtales feriefridagene som den 6. ferieuge.

Det er forskelligt hvordan feriefridage optjenes og afholdes, så se i din overenskomst.Der kan forekomme virksomheder uden overenskomst, der har valgt at give medarbejderne feriefridage.

Optjening, afregning og afholdelse af disse, skal være nøje beskrevet i ansættelseskontrakten.Vigtige nyheder