Mulighedserklæring

Lægeerklæringer har eksisteret i mange år.

De er nu blevet erstattet af frihåndsattester/friattester og mulighedserklæringer.

Hvad er frihåndsattest/friattest?

Det er en attest som din læge kan vælge at give dig. Det er ofte ikke andet en et stykke papir med lægens navn stemplet på, og med en information om at du har været oppe hos lægen. Der vil typisk ikke stå noget om varighed og årsag.

Hvad er en mulighedserklæring?

Når du er syg, kan din arbejdsgiver indkalde dig til en sygesamtale. Samtalen vil finde sted inden for 4 uger. Årsagen til dette er, at for at firmaet kan få refusion fra din kommune, skal have afholdt samtalen inden de 4 uger.

Der er ingen regler for hvornår, inden for de 4 uger, at samtalen skal holdes.

Til selve sygesamtalen.

Du har krav på at have en bisidder med. Hvis du har en tillidsrepræsentant, er hun/han en oplagt mulighed.

Du er pligtig til at deltage i samtalen. Samtalen kan foregå hos arbejdsgiveren, hos dig, et neutralt sted eller pr. telefon.

Arbejdsgiveren må ikke spørge ind til hvad du fejler. Sygesamtalen har alene det formål, at finde frem til hvordan du kan vende tilbage på arbejdet. Måske skal du i en periode have nedsat tid, en anden jobfunktion eller hvad der nu vil gøre din tilbagevenden nemmere.

Arbejdsgiveren kan vælge at bede din læge om, at dokumentere på side 2 af attesten, om det aftalte er lægeligt forsvarligt. Hvis lægen siger god for planen, så er alt ok. Hvis lægen siger nej, så skal du og din arbejdsgiver mødes igen.

Sygelogbog

Det er en god ide, hvis du er sygemeldt i længere tid - typisk over 14 dage, at lave en sygedagbog.

I dagbogen kan du for eksempel beskrive dine smerter.  

Du kan også beskrive planlagte aktiviteter ex. psykologbesøg - ordineret motion - fysioterapeut/kiropraktor besøg - "gåture med hunden".

Dette er en super dokumentation overfor både din egen læge - speciel læge - kommune og ikke mindst dig selv.

Vigtige nyheder